петък, 16 януари 2009 г.

10-те божии заповеди... на безделника


  1. Раждам се уморен, живея за да си почина!
  2. Обичай постелята си като самия себе си!
  3. Ако виждаш, че някой си почива, помогни му!
  4. Почивай денем, за да спиш нощем!
  5. Работата е нещо свято, не я пипай!
  6. Ако можеш да отложиш нещо за утре, свърши го в другиден!
  7. Работи, колкото се може по-малко, за да има работа и за другите!
  8. Успокои се, от почивка още никой не е умрял!
  9. Ако ти се доработи, седни, почини си и ще ти мине!
  10. Ако работата е за здраве, нека работят болните!

Creative Commons License
Дневникът на един скитник by Andrey Manov is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.5 Bulgaria License.
Based on a work at www.manov.eu.

  © Blogger templates Psi by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP